Μάθετε για τις Διαταραχές

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ

Δείτε σχετικά άρθρα εδώ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Δείτε σχετικά άρθρα εδώ

Με τον όρο μαθησιακές δυσκολίες αναφέρομαι κάθε είδους δυσκολίες που οδηγούν στη σχολική ανεπάρκεια σε παιδιά που έχουν κανονική φοίτηση, παρακολουθούν το πρόγραμμα της τάξης τους, δεν κατατάσσονται στα “άτομα με ειδικές ανάγκες”, δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένα και σοβαρά νοητικά, ψυχολογικά ή σωματικά προβλήματα.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣΗΣ

Δείτε σχετικά άρθρα εδώ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Δείτε σχετικά άρθρα εδώ

ΧΕΙΛΕΟΓΝΑΘΟΥΠΕΡΩΙΟΣΧΙΣΤΙΑ (ΣΧΙΣΤΙΕΣ)

Δείτε σχετικά άρθρα εδώ

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Δείτε σχετικά άρθρα εδώ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δείτε σχετικά άρθρα εδώ