ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ (S.L.I.)» ΙΩΑΝΝΙΝΑ 13-14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014